9 Want hij heeft gezegd: Het baat een man niet, als hij welbehagen heeft aan God.