12 Maar zo zij niet horen, zo gaan zij door het zwaard door, en zij geven den geest zonder kennis.