17 Maar gij hebt het gericht des goddelozen vervuld; het gericht en het recht houden u vast.