20 Haak niet naar dien nacht, als de volken van hun plaats opgenomen worden.