24 Gedenk, dat gij Zijn werk groot maakt, hetwelk de lieden aanschouwen.