3 Ik zal mijn gevoelen van verre ophalen, en mijn Schepper gerechtigheid toewijzen.