5 Zie, God is geweldig, nochtans versmaadt Hij niet; geweldig is Hij in kracht des harten.