8 En zo zij, gebonden zijnde in boeien, vast gehouden worden met banden der ellende;