6 Hij laat den goddeloze niet leven, en het recht der ellendigen beschikt Hij.