13 Hetzij dat Hij die tot een roede, of tot Zijn land, of tot weldadigheid beschikt.