15 Weet gij, wanneer God over dezelve orde stelt, en het licht Zijner wolk laat schijnen?