2 Hoort met aandacht de beweging Zijner stem, en het geluid, dat uit Zijn mond uitgaat!