3 Dat zendt Hij rechtuit onder den gansen hemel, en Zijn licht over de einden der aarde.