13 Opdat hij de einden der aarde vatten zou; en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden?