15 En dat van de goddelozen hun licht geweerd worde, en de hoge arm worde gebroken?