17 Zijn u de poorten des doods ontdekt, en hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods?