29 Uit wiens buik komt het ijs voort, en wie baart den rijm des hemels?