31 Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken?