36 Wie heeft de wijsheid in het binnenste gezet? Of wie heeft den zin het verstand gegeven?