34 Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekke?