5 Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken?