7 Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten.