6 Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd?