11 Dat hij uitspeurt op de bergen, is zijn weide; en hij zoekt allerlei groensel na.