10 Hij belacht het gewoel der stad; het menigerlei getier des drijvers hoort hij niet.