9 Dien Ik de wildernis tot zijn huis besteld heb, en het ziltige tot zijn woningen.