4 Weet gij den tijd van het baren der steengeiten? Hebt gij waargenomen den arbeid der hinden?