6 Als zij zich krommen, haar jongen met versplijting voortbrengen, haar smarten uitwerpen?