8 Wie heeft den woudezel vrij henengezonden, en wie heeft de banden des wilden ezels gelost?