17 Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn Maker?