15 Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest; hij deed het haar mijns vleses te berge rijzen.