15 Omdat de bergen hem voeder voortbrengen, daarom spelen al de dieren des velds aldaar.