11 Uit zijn neusgaten komt rook voort, als uit een ziedende pot en ruimen ketel.