23 Achter zich verlicht hij het pad; men zou den afgrond voor grijzigheid houden.