25 Hij aanziet alles, wat hoog is, hij is een koning over alle jonge hoogmoedige dieren.