8 Zij kleven aan elkander, zij vatten zich samen, dat zij zich niet scheiden.