15 Maar Hij verlost den behoeftige van het zwaard, van hun mond, en van de hand des sterken.