13 Hij vangt de wijzen in hun arglistigheid; dat de raad der verdraaiden gestort wordt.