20 In den honger zal Hij u verlossen van den dood, en in den oorlog van het geweld des zwaards.