18 Want Hij doet smart aan, en Hij verbindt; Hij doorwondt, en Zijn handen helen.