19 In zes benauwdheden zal Hij u verlossen, en in de zevende zal u het kwaad niet aanroeren.