13 Is dan mijn hulp niet in mij, en is de wijsheid uit mij verdreven?