15 Mijn broeders hebben trouwelooslijk gehandeld als een beek; als de storting der beken gaan zij door;