18 De gangen haars wegs wenden zich ter zijde af; zij lopen op in het woeste, en vergaan.