16 Die verdonkerd zijn van het ijs, en in dewelke de sneeuw zich verbergt.