17 Wat is de mens, dat Gij hem groot acht, en dat Gij Uw hart op hem zet?