18 En dat Gij hem bezoekt in elken morgenstond; dat Gij hem in elken ogenblik beproeft?