20 Zie, God zal den oprechte niet verwerpen; Hij vat ook de boosdoeners niet bij de hand;