22 Uw haters zullen met schaamte bekleed worden; en de tent der goddelozen zal niet meer zijn.