21 Totdat Hij uw mond met gelach vervulle, en uw lippen met gejuich.